20/08/2017 14:28:48

הצהרת המועמד

בחתימתי על מסמך זה, אני מאשר/ת כי ברור לי שהנהלת "דוקטורנט" תספק לי, לפי בקשתי, מידע על כל תהליכי ההרשמה והלמודים, תסייע ותתמוך עד קבלת התואר מאוניברסיטאות:

Indian Holistic Medical Acadmy

West Coast University

ASTON American University


ברור לי כי המוסדות הרשמיים בישראל אינם מוכרים הכרה אקדמית באוניברסיטאות,לצרכי דירוג שכר ולצרכי המשך לימודים במגזר הציבורי ע"י המחלקה להערכת תארים במשרד החינוך,אך ניתן לשאת את תואר הדוקטורט במגזר הפרטי ,עפ"י דין, כמקדם מקצועי.

על אף ש"דוקטורנט" משקיעה מאמצים רבים להביא בפני המשתמשים תוכן מהימן ומדויק, עלי לבצע בדיקת אימות עצמאית של המידע,כדי להתאימו לצרכיי ודרישותיי. אני מקבל/ת גם את ההמלצה כי בטרם אתחיל בתכנית הלימודים, אתייעץ עם גורמים מוסמכים בתחום.

הנני מצהיר/ה בזאת כי "דוקטורנט" לא הציגה בפני כל מצג ומידע מהם השתמע לי, כי המוסדות הרשמיים בישראל מכירים הכרה אקדמאית בלימודי באוניברסיטאות האמורים.

ההכרה בתואר הדוקטורט,נובעת מעצם היותה של האוניברסיטה מוכרת ע"י מדינה ריבונית או בעלות רישיון. לפיכך, אין לי ולא יהיו לי כל טענות,תביעות ומענות כלפי ,דוקטורנט" בכל דבר ועניין שנובע ו/או שינבע מהרשמתי, מלימודי והסמכתי לתואר.

אני מאשר/ת בחתימתי שלהלן כי אשלם את מלוא שכר הלימוד כפי שנדרש והוצג בפני, וזאת, לא יאוחר ממועד קבלת תעודת הדוקטורט.

אני מאשר/ת בחתימתי כי קראתי את ההנחיות והתקנות ומסכים עם תוכנם ,למלא את כל התנאים, והמטלות כפי שהוצגו בפני ע"י ד"ר לשם


File Size: 1000KB Maximum

File Types: .jpg .jpeg .jpe .gif .png .pdf
Dr.Leshem Arik p.o.b 2095 ramat yishay 30095 israel
Tel\fax: 04-9834565 cel: 054-4501989
CAPTCHA image
Enter the code shown above
צור קשר
CAPTCHA image
Enter the code shown above
 
ניתן ליצור קשר גם בטלפונים
054-4501989
050-3777432
doctorant.il@gmail.com